Andningsterapier

Andningsterapier, träning i medveten andning med hjälp av olika tekniker. Medveten närvaro tränas med andning relaterad till kroppsberöring och kroppsrörelse.

Målsättning är att öka din kunskap om hur du reagerar med din kropp, dina tankar och ditt handlande. Den inre kommunikationen förstärks. Vissa personliga egenskaper tenderar att dominera ditt liv likväl som andra undertrycks. Detta styr dina handlingar, ofta omedvetet, någon som illustreras i känslan du får när du själv inte förstår varför du handlar på ett visst sätt. Med fokus på omriden eller avstängda medvetandegöts dessa. Detta skapar förutsättningar för nya strategier att hantera och sortera alla den information du utsätts för dagligen. Du lär dig prioritera bättre och undviker på så vis stress. Syftet är inte att ta bort något ur din personlighet, utan att tillföra möjligheter att utvecklas som individ.