Kreativ rörelse

Inspirerad av Gabrielle Roths fem rytmer och med hjälp av Anne Grundels ettårig utbildning, har jag utvecklat dansen som kreativt hjälpmedel. Eftersom jag har dansat bland annat Latinska och Orientaliska danser, så vill jag dela med mig av den teknikträning som dessa dansformer har.

I min utformning av Kreativ rörelse använder jag den fria formen kombinerat med struktur. Uppmärksamheten inår skapar förutsättningar för att lösa upp spänningsmönster och föreställningar som riskerar att begränsa oss fysiskt och mentalt. Strukturen speglar skiftningen mellan det inre livet och livet i vårt samhälle.

Kroppsnärvaron ökar och ger en ny dimension att röra sig i, både fysiskt och tankemässigt.

Kreativ rörelse innefattar även andningsterapier och Qi-gong för att ”hitta” kroppen och enkla Qi-gong övningar för avslappning, med syfte att förstärka effekten av kreativ rörelse.